• Onze specialisaties

  Wij zijn gespecialiseerd in Voetreflextherapie, Metamorfosemassage, Lymfedrainage, Hormoonbehandeling, Zwangerschap, Sportmassage.

 • Welkom bij DOHA Amsterdam!

  DOHA Amsterdam is een praktijk voor Sportmassage, Voetreflextherapie, Oncoreflex  en Personal Training. De praktijk is gevestigd aan de Trompenburgstraat 6A, te Amsterdam.

Webshop

DOHA Amsterdam is een praktijk voor Sportmassage, Voetreflextherapie, Oncoreflex  en Personal Training. De praktijk is gevestigd aan de Trompenburgstraat 6A, te Amsterdam.

 • Voetreflextherapie Voetreflextherapie

  doha-voetreflextherapieVoetreflextherapie is een natuurlijke en effectieve methode om lichamelijke en geestelijke ongemakken te behandelen.

  Lees meer...
 • Metamorfosemassage Metamorfosemassage

  Metamorfose betekent verandering. Waar een stevige lichaamsmassage diep in je lichaam kan doorwerken, kan een metamorfosemassage diep in werken op je bewustzijn.

  Lees meer...
 • Lymfedrainage Lymfedrainage

  doha-LymfedrainageDoor massage van de reflexzones op de voeten van de lympfeklieren en de lymfebanen kan de lymfe-afvoer worden gestimuleerd.

  Lees meer...
 • Hormoonbehandeling Hormoonbehandeling personal-training-doha-amsterdam

  Hormonen zijn chemische boodschapperstoffen die meestal door gespecialiseerde klieren op meer dan 10 plaatsen in het lichaam worden geproduceerd en vervolgens aan het bloed worden afgegeven.

  Lees meer...
 • Zwangerschap Zwangerschap

  personal-training-doha-amsterdamVoetreflex Amsterdam werkt met een speciaal ontwikkelde voetreflexmethode ter ondersteuning bij zwangersschapswens en vruchtbaarheidsproblemen.

  Lees meer...
 • Sportmassage Sportmassage

  sportmassageSportmassage Als er (bijna) dagelijks gesport wordt, hebben de spieren het behoorlijk zwaar te 
verduren. 

  Lees meer...

Nieuws

 • Privacy Beleid

  Uw Privacy

  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij , als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

  Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • •  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
   •  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  Als uw behandelend therapeuten hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben beide een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  •  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
  •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

  Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

  Privacy op de Zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Dit zijn:

  • •  Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
   •  Datum van de behandeling
   •  Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
   •  De kosten van het consult
  Geschreven op %PM, %22 %517 %2018 %13:%mei
 • Cadeaubonnen online

  doha-cadeaubonVanaf nu kunt u in onze cadeaubonnen aanschaffen en automatisch mailen naar de begunstigde.

  Bekijk onze cadeaubonnen

  Geschreven op %PM, %30 %775 %2015 %19:%mrt